ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2561

2018-01-03


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011261-1/1    Yochieak  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B011261-2/1    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B011261-3/3    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B011261-4/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B011261-5/1    คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B011261-6/1    ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B011261-7/1    คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B011261-8/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    9.B011261-9/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B011261-10/3  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  11.B011261-11/4  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B011261-12/2  คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B031261-1/1    คุณ นพพล  นวลละออง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B031261-2/5    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  15.B041261-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B041261-2/1    คุณ กรัณย์พล  วุฒิกุลโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B041261-3/1    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B041261-4/2    คุณ เมธวัจน์  ธีรเฉลิมพงศ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B041261-5/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  20.B061261-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B061261-2/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B061261-3/3    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B061261-4/6    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  24.B071261-1/1    คุณ สุชาต  ฉัตรแสงโชติไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B071261-2/1    คุณ เรืองวิทย์  ศรีไตรรัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B071261-3/1    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B071261-4/2    BuddhaBless  Artifacts  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B071261-5/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B071261-6/4    Daniel  Ho  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  30.B071261-7/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B081261-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B081261-2/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B081261-3/2    คุณ บุญชัย  ภัทรถาวร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B101261-1/1    NANG  BK  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B121261-1/2    คุณ เอกราช  คัมภีระ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B121261-2/10  คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  37.B121261-3/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B121261-4/1    คุณ กัมพล  สุมนพันธ์ุ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B121261-5/9    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  40.B121261-6/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B121261-7/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B131261-1/2    คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B131261-2/1    คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B131261-3/1    Jackky  T.  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B131261-4/1    คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B131261-5/2    คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B131261-6/5    คุณ ประจวบ  วิเชียร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  43.B151261-1/1    คุณ คณิน  นาคอ่อน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B151261-2/2    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B151261-3/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  46.B151261-4/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B151261-5/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  48.B151261-6/8    คุณ ทิวากร  ยางคำ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  49.B151261-7/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B151261-8/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B171261-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B181261-1/8    Fragrance  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  53.B181261-2/1    คุณ เรนุมาศ  แซ่หว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011161-1/2    คุณ ฤทธาพร  สอนสี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B011161-2/2    คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B011161-3/1    Chawachai  Akjirattaikarl  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B011161-4/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B011161-5/4    คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B011161-6/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B011161-7/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B021161-1/11  คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

    9.B021161-1/11  คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  10.B021161-2/1    คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B021161-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B021161-4/1    คุณ เสน่ห์  พะยุหะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B031161-1/1    คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B031161-2/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B031161-3/1    คุณ นพรัตน์  คชนิล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B031161-4/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B031161-5/1    คุณ ปรีดา  บุญคุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B031161-6/5    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B051161-1/2    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B051161-2/3    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B051161-3/17  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 16, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B061161-1/44  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 44 รายการ, แท้ 44 รายการ

  23.B061161-2/3    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B061161-3/1    99 พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B071161-1/3    คุณ นพรัตน์  อุตมะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B071161-2/1    คุณ พงศ์พัฒน์  บุญเทพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B071161-3/1    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B071161-4/24  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 24 รายการ, แท้ 24 รายการ

  29.B081161-1/1    คุณ ถิระวัฒน์  แซ่เฮง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B081161-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B081161-3/1    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B081161-4/1    คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B081161-5/7    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 4 รายการ

  34.B081161-6/1    คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B081161-7/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B091161-1/1    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B091161-2/4    คุณ สุธีระวัฒน์  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  38.B101161-1/1    คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B101161-2/1    คุณ เมธวัจน์  ธีรเฉลิมพงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B101161-3/1    จ.อ. ปฏิภาณ  ผลัญชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B101161-4/5    อิสยะห์รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  42.B101161-5/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  43.B101161-6/4    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  44.B101161-7/4    Lee  Amulet  Gallery  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B101161-8/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B121161-1/1    คุณ สุชน  นิลประภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B131161-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B131161-2/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B131161-3/2    เหนือลูกพระ 1789  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B131161-4/3    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  51.B131161-5/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B141161-1/1    คุณ สรัลนุช  มูลกำบิล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B141161-2/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B141161-3/1    ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  โชควรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B141161-4/1    พ.ท. นัฐพงษ์  แก้วไสล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B141161-5/1    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B141161-6/3    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B141161-7/1    ชายพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B141161-8/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  60.B141161-9/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  61.B151161-1/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  62.B151161-2/3    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  63.B161161-1/1    คุณ เรืองวิทย์  ศรีไตรรัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B161161-2/1    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B161161-3/1    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B171161-1/3    คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  67.B171161-2/3    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  68.B171161-3/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B171161-4/8    คุณ เมท  แม่สอด  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.B171161-5/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B201161-1/1    คุณ อานุภาพ  กมลศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B201161-2/2    คุณ ภูวฤทธิ์  อยู่มณท์เทียร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B201161-3/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  74.B201161-4/13  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 2 รายการ

  75.B201161-5/12  คุณ ประจวบ  วิเชียร  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 6 รายการ

  76.B201161-6/17  เฮง เฮง  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 17 รายการ

  77.B201161-7/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  78.B221161-1/9    คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 6 รายการ

  79.B221161-2/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.B221161-3/1    พัชรินทร์พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  81.B221161-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  82.B221161-5/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  83.B241161-1/1    คนเล่นของ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  84.B241161-2/3    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  85.B241161-3/2    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B241161-4/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.B241161-5/9    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  88.B241161-6/11  คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, ไม่แท้ 11 รายการ

  89.B241161-7/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  90.B241161-8/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  91.B261161-1/1    คุณ ศิษฐ์ณพิชญ์  ทนยิ้ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  92.B261161-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.B261161-3/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.B261161-4/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  95.B291161-1/1    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  96.B291161-2/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  97.B291161-3/2    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B291161-4/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  99.B291161-5/1    คุณ นิพันธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011061-1/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    2.B011061-2/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    3.B011061-3/7    Buddhabless Artifacts  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    4.B011061-4/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    5.B011061-5/1    คุณ นฤมล  เลิศวุฒิโสภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B021061-1/1    คุณ จิรภัทร  ยาวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B021061-2/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    8.B021061-3/1    คุณ สมชาย  เอี่ยมชู  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B021061-4/1    คุณ วิศิษฎ์  กาจกระโทก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B021061-5/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B021061-6/1    คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B021061-7/1    คุณ ศุภกิจ  อยู่สุขสุวรรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B031061-1/1    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B031061-2/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B031061-3/1    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B031061-4/1    คุณ ประยุทธ  ศรีวัฒนางกูร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B031061-5/7    คุณ จักร  ภาวนา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  18.B041061-1/1    Alan Lee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B041061-2/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B041061-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B061061-1/1    คุณ นิพัทธิ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B061061-2/3    คุณ ณรงค์เดช  พุทธพิทักษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  23.B061061-3/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  24.B061061-4/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B061061-5/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B061061-6/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B061061-7/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B061061-8/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B061061-9/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  30.B081061-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B081061-2/1    คุณ เอ  ทรงธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B081061-3/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B081061-4/1    คุณ ณสุ  ฮ้อศิริมานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B101061-1/1    คุณ สันติ  พึ่งสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B101061-2/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  36.B101061-3/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B101061-4/1    ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B101061-5/1    คุณ ศิลป์ชัย  ศิวาชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B101061-6/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B101061-7/1    คุณ ธนดล  กาญจนานุประดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B101061-8/2    BIGJOOK AMULET  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  42.B111061-1/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  43.B111061-2/6    Ning Wei  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  44.B111061-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B111061-4/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  46.B121061-1/2    คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B121061-2/1    คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B121061-3/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B121061-4/5    อิสยะห์รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  50.B121061-5/1    คุณ โฆษิต  ศรีเกื้อกูลกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B121061-6/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B121061-7/3    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  53.B121061-8/4    คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B131061-1/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B131061-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B131061-3/1    คุณ ประชา  หิรัญเนตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B131061-4/3    Buddhabless Artifacts  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  58.B171061-1/18  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 15, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B171061-2/5    คุณ บัณฑิต  สะคำวัง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B171061-3/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B171061-4/2    คุณ ธารา  อุ่นยานโกริท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  62.B171061-5/2    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  63.B181061-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B181061-2/1    คุณ ทรรศพร  เทพทองดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B181061-3/1    คุณ ปฎิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B201061-1/1    คุณ ฉลอง  จันทร์สิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B201061-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B201061-3/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B201061-4/1    คุณ มณีรัตน์  ชุบขุนทด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B201061-5/22  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 22 รายการ, แท้ 22 รายการ

  71.B201061-6/3    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงค์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  72.B201061-7/1    คุณ กัญญารัตน์  เมืองเปลื่ยน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B201061-8/1    คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B201061-9/1    คุณ ชัยวัฒน์  แสงรัศมีฉัตร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.B201061-10/1  คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  76.B201061-11/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  77.B201061-12/5  คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้รายการ

  78.B201061-13/2  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B201061-14/13คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  80.B201061-15/8  คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  81.B201061-16/2  คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  82.B201061-17/8  คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  83.B241061-1/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  84.B241061-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  85.B241061-3/5    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  86.B241061-4/2    คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.B251061-1/1    คุณ สุชิน  ยาสาธร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  88.B251061-2/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B251061-3/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  90.B251061-4/2    คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  91.B251061-5/7    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  92.B251061-6/9    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

  93.B251061-7/2    คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  94.B251061-8/2    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  95.B251061-9/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  96.B271061-1/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  97.B271061-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B271061-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  99.B271061-4/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

100.B271061-5/2    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

101.B271061-6/2    ปอแก้วพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

102.B271061-7/12  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

103.B291061-1/4    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

104.B291061-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

105.B291061-3/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

106.B291061-4/4    คุณ ภูวฤทธิ์  อยู่มณท์เทียร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

107.B291061-5/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

108.B291061-6/1    Buddhabless  Artifacts  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

109.B291061-7/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

110.B291061-8/1    คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B301061-1/1    คุณ สันติ  พึ่งสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

112.B301061-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

113.B301061-3/1    ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

114.B301061-4/2    คุณ วิทยา  ล่องลอย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

115.B301061-5/2    คุณ ษณกร  บุญหนัก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

116.B301061-6/1    คุณ สุทล  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

117.B301061-7/3    คุณ จักรพันธ์  ทศชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

118.B311061-1/2    คุณ วิเชียร  ศรทรง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

119.B311061-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

120.B311061-3/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

121.B311061-4/27  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 27 รายการ, แท้ 23, ไม่แท้ 4 รายการ

122.B311061-5/2    คุณ ชยุตม์  เกษรีภรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P011061-1/1      Millon  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.P011061-2/2      คุณ อดุลย์ศักดิ์  สุจา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.P011061-3/2      คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.P011061-4/5      คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.P011061-5/2      คุณ เต๋า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.P011061-6/1      คุณ รัตนชัย  ผลิอรุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.P011061-7/2      คุณ วีระพงศ์  ดาราพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.P011061-12/1    คุณ พงศ์ธร  บ่อคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.P011061-16/6    SP Amulet  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  10.P011061-18/1    คุณ บุญส่ง  วัดสง่า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.P011061-19/1    Choi Fook Wan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.P011061-20/1    Daniel Ong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.P011061-21/4    Mr. ATAS  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  14.P011061-22/2    R-Na Song ON  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.P011061-23/1    14K  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.P011061-24/1    คุณ จรินทร  มัสทเรส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.P011061-25/2    คุณ ประมาณ  จุนอ่อน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.P011061-27/2    คุณ เชาว์กฤตย์  อักษรเดชาสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.P031061-3/1      คุณ เดชฤทธิ์  มัชคาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.P031061-6/3      คุณ ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.P031061-7/4      คุณ พิเชษฐ  ภัคปฤงคพ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.P031061-8/2      คุณ อ๊อด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.P031061-9/21    คุณ เบส  ส่งตรวจสอบ 21 รายการ, แท้ 21 รายการ

  24.P031061-12/1    คุณ ณัฐพล  ขาวเน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.P041061-3/1      คุณ ชาญชัย  คชาสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.P041061-4/2      คุณ เบียร์  วังทรายพูน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.P041061-18/1    คุณ ต้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.P061061-5/1      คุณ ประพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.P061061-6/1      คุณ ชาญชัย  คชาสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.P061061-7/1      คุณ บี  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.P061061-8/13    คุณ กษิภัท  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.P061061-10/1    คุณ อัฑฒ์พิชัช  เบ้าจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.P081061-1/3      คุณ กีรพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 3 รายการ

  31.P081061-2/7      คุณ ปวินท์  กอวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 6 รายการ

  32.P081061-3/2      Ball  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.P081061-7/1      คุณ มะโด่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.P081061-9/1      คุณ กาญจนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.P081061-10/8    พระดี พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.P081061-12/4    คุณ ศิริวัฒน์  อินทร์เอี่ยม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  37.P081061-13/2    คุณ ณัฐฐศรัณฐ์  ดาวัลย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.P101061-4/2      คุณ อมรเทพ  คำหวาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.P101061-5/1      คุณ ศุภกร  โจระเจน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.P101061-6/3      ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.P101061-7/1      zgh  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.P101061-8/8      คุณ สมชาย  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  43.P101061-11/1    คุณ เต๋า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.P111061-2/1      คุณ ปารมี  กมลรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.P111061-3/1      คุณ สกล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.P111061-6/1      คุณ โจบูรพาเหล็กกล้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.P111061-7/1      คุณ ปารมี  กมลรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.P111061-8/1      คุณ ปวินท์  กอวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.P111061-9/1      คุณ ศุภวริศว์  โภคินวรศาสตร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.P111061-10/2    ZM  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.P111061-12/1    QING QING  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.P111061-14/10  คุณ ยรรยง  เดชถิรัตนมงคล  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.P111061-16/3    คุณ ปวินท์  กอวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  54.P111061-17/1    Ang SC  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.P111061-19/3    R-Na Sang ON  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  56.P111061-21/7    Johnson  FC  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  57.P111061-22/3    คุณ เฉลิมพล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  58.P131061-2/2      R-Na Sang ON  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  59.P131061-6/1      ZM  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.P131061-9/2      อะตอมมิค  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.P131061-10/3    คุณ ต๊ะ  ดูคาติ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  62.P131061-13/7    แสงทอง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  63.P151061-3/1      คุณ วณัฐพงศ์  แก้วกนกวิจิตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.P151061-6/4      คุณ เต๋า  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  65.P151061-8/1      คุณ มะโด่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.P151061-9/2      ต. พิกุลทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  67.P151061-10/1    JS AMULETS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.P151061-11/1    คุณ ณัฐพล  ขาวเน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.P151061-12/5    คุณ นพดล  วงศ์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  70.P151061-13/1    รัศมีพรหม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.P171061-1/6      Huo Huo  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  72.P171061-5/1      คุณ สุรศักดิ์  สุธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.P171061-10/2    Mr. San Hai Tao  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  74.P171061-12/1    Desmond  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.P171061-14/2    พระมหาลือชัย  พิศจำรูญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  76.P181061-5/1      FK  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  77.P181061-9/9      SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  78.P181061-10/1    คุณ พรชัย  นิตยภิรมย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.P181061-11/2    Owner Pauline Tyra  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  80.P181061-16/4    คุณ พร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  81.P201061-2/2      คุณ สมพงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010961-1/1    คุณ ภูมิวิรัตน์  โพธิ์แก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010961-2/5    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    3.B030961-1/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030961-2/2    คุณ เสนาะ  ครือเครือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    5.B030961-3/1    คุณ นภกานต์  ยิ่งยวด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030961-4/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B040961-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B040961-2/1    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040961-3/2    ร.อ. ยุทธพร  ถนอมวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B040961-4/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040961-5/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B040961-6/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B040961-7/1    คุณ สุขุม  ศรีรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B040961-8/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B040961-9/1    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B050961-1/1    คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B050961-2/1    คุณ Chawachai  Akjirattikarl  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B050961-3/2    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B050961-4/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  20.B050961-5/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B050961-6/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B060961-1/3    Buddha  Bless  Artifacts  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  23.B060961-2/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B070961-1/1    Zhaobohua  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B070961-2/2    คุณ ยุทธนา  เอกนุ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B070961-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B080961-1/2    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B080961-2/2    คุณ พงศ์พิชาญ  สุวรรณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B080961-3/2    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B080961-4/1    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B080961-5/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B080961-6/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  33.B080961-7/6    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B100961-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B100961-2/6    Thailand  Genuine  Amulet  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B110961-1/3    Jindamanee  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  37.B110961-2/6    Kelvin  Yong  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  38.B110961-3/10  JK  Lim  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  39.B110961-4/3    คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  40.B110961-5/1    คุณ นรายุทธ  วงค์สมุทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B120961-1/2    คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B120961-2/2    ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  43.B130961-1/1    คุณ สุรัฐ  เจนคุ้มวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B130961-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B130961-3/5    คุณ เซอร์เก  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  46.B130961-4/1    Kelvin  Chew  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B130961-5/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  48.B130961-6/5    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  49.B140961-1/1    ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B140961-2/2    Kwee  Seng  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B140961-3/8    คุณ สธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  52.B150961-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B150961-2/2    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  54.B150961-3/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B150961-4/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B150961-5/1    คุณ ทวีพงษ์  ถาวรไชยโสภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B170961-1/1    คุณ อมรวิทย์  แก้วธนานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B170961-2/1    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B170961-3/2    คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  60.B170961-4/8    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B170961-5/9    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

  62.B180961-1/1    Work  Group  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B180961-2/2    คุณ นพนันท์  ขุมทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B180961-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B180961-4/5    Buddha  Bless  Artifacts  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B180961-5/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B180961-6/2    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B180961-7/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พุทธรักษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  69.B180961-8/3    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  70.B190961-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B190961-2/5    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B190961-3/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  73.B190961-4/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B190961-5/3    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  75.B200961-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B200961-2/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  77.B210961-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  78.B210961-2/2    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B210961-3/1    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B210961-4/1    คุณ เสนาะ  ครือเครือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B210961-5/4    คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  82.B210961-6/6    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  83.B220961-1/2    คุณ อนันต์  วันสุพงศ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  84.B220961-2/2    คุณ ศุภกิจ  สุขสันติเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  85.B220961-3/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  86.B220961-4/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  87.B240961-1/10  คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  88.B240961-2/5    คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  89.B250961-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  90.B250961-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  91.B250961-3/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  92.B250961-4/13  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 2 รายการ

  93.B260961-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.B260961-2/2    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  95.B260961-3/1    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.B260961-4/1    คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  97.B260961-5/1    คุณ พนม  ปะมามะเต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B270961-1/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  99.B270961-2/2    คุณ เตทิพวัล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

100.B270961-3/1    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

101.B270961-4/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P010961-1/1      คุณ เดชฤทธิ์  มัชคาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.P010961-2/1      14K  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.P010961-4/4      Millon  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    4.P010961-12/2    คุณ เอลล่า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.P030961-2/2      คุณ แผน  สุพรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.P030961-4/3      คุณ วรวุฒิ  บุตะเขียว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.P030961-8/1      คุณ เบียร์  วังทรายพูน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.P030961-9/1      Gary  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.P030961-10/1    คุณ วสันต์  เศรษฐดนัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.P030961-11/1    TeRence  Yap  Kim Faat  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.P030961-15/2    คุณ พิพัฒน์  น่วมรัศมี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.P030961-9/1      Gary  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010861-1/1    คุณ เสนาะ  จินาเกตุ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010861-2/3    คุณ วารุตน์  จันทร์บุญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    3.B010861-3/1    คุณ เตทิพลัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010861-4/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    5.B010861-5/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B020861-1/4    คุณ สมพจน์  โชติรุ่งเรืองกร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    7.B020861-2/2    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    8.B020861-3/1    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B020861-4/1    คุณ อชิรสิทธิ์  อั้งฐิติรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B020861-5/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B020861-6/1    คุณ ภาสพล  กาญจนโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B020861-7/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030861-1/5    คุณ Chen  Wenying  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  14.B030861-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B030861-3/3    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  16.B030861-4/5    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ  รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B040861-1/3    คุณ เหมราช  ตั้งปฏิการ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  18.B040861-2/1    คุณ ฤทธิเกียรติ  เก็ดโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B040861-3/1    คุณ ทวี  ศรทิพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B040861-4/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B040861-5/4    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B040861-6/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B040861-7/4    คุณ อุดม  ระวัง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  24.B040861-8/1    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B060861-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B060861-2/1    คุณ พิเชษฐ์  จบดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B060861-3/1    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B060861-4/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B070861-1/1    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B070861-2/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B070861-3/7    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  32.B070861-4/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B080861-1/1    คุณ ธนัญธร  ปังดำรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B080861-2/1    คุณ รัฐการ  ปิ่นแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B080861-3/2    คุณ สมัย  พรสินฐเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B080861-4/2    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  37.B100861-1/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B100861-2/2    คุณ รัศมี  สวนียกานท์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B100861-3/1    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B100861-4/6    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B100861-5/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B100861-6/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  43.B100861-7/2    คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B100861-8/5    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  45.B110861-1/1    คุณ นฤพนธ์  ดีจริง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B110861-2/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B110861-3/1    คุณ ประเสริฐ  ถือทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B110861-4/1    คุณ ธิติวัฒน์  ศรัณปิยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B130861-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B130861-2/4    คุณ ประเสริฐ  ถือทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  51.B130861-3/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B140861-1/6    คุณ Chen  Wenying  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  53.B150861-1/1    คุณ ธนัญธร  ปังดำรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ท้ 1 รายการ

  54.B150861-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B150861-3/1    คุณ จิรภัทร  ยาวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B150861-4/2    ร.อ. ยุทธพร  ถนอมวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B150861-5/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B160861-1/1    คุณ ประเสริฐ  ถือทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.B160861-2/1    คุณ สุวิจักษณ์  จันทร์สิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B160861-3/3    สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  61.B160861-4/1    คุณ ธรรมนูญ  จินะใจหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B160861-5/2    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  63.B160861-6/1    คุณ คณาธิป  สมพงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B160861-7/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B160861-8/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  66.B160861-9/5    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  67.B170861-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.B170861-2/1    คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  69.B170861-3/1    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B180861-1/5    คุณ จักรพันธ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B180861-2/4    คุณ อุดม  ระวัง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  72.B180861-3/1    คุณ พยุงศักดิ์  สุทธิสาร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B180861-4/2    คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  74.B180861-5/1    คุณ จุฑามาศ  ลรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.B200861-1/1    คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B200861-2/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  77.B210861-1/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  มีกุศล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B210861-2/4    คุณ สมชาย  เอี่ยมชู  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  79.B210861-3/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B210861-4/1    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.B220861-1/1    คุณ จิระพัฒน์  สุดใจกล้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B220861-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  83.B220861-3/2    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B230861-1/2    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  85.B230861-2/1    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  86.B230861-3/3    คุณ ธนภัทร  คงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  87.B230861-4/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  88.B230861-5/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  89.B230861-6/5    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  90.B230861-7/2    คุณ เอกพงศ์  พลศักดิ์ศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  91.B230861-8/2    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  92.B240861-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  93.B240861-2/3    มหามงคล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  94.B240861-3/15  คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.B250861-1/2    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  96.B250861-2/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  97.B250861-3/2    Chawachai  Akjirattikarl  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B250861-4/1    นนทรีพระสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B250861-5/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

100.B280861-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

101.B280861-2/2    คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

102.B280861-3/1    คุณ ชวลิต  ภัทรปรัชญากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

103.B280861-4/5    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

104.B280861-5/3    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

105.B280861-6/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

106.B280861-7/1    คุณ นเรศ  มูลเมืองมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

107.B280861-8/5    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

108.B290861-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

109.B290861-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

110.B290861-3/1    คุณ เชษฐพร  แก้วโคมลอย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B290861-4/8    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

112.B300861-1/2    คุณ วิศาล  สมจิตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

113.B300861-2/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

114.B300861-3/6    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

115.B300861-4/1    คุณ ปฐมพงค์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

116.B310861-1/3    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

117.B310861-2/2    คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

118.B310861-3/3    คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

119.B310861-4/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

120.B310861-5/1    คุณ ศกัญจน์  เรืองกิจธัญนิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

121.B310861-6/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

122.B310861-7/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020761-1/1    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020761-2/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    3.B020761-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B020761-4/1    คุณ รัฐศรัณย์  ศรีไชโย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020761-5/9    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B020761-6/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B030761-1/13  คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030761-2/1    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B030761-3/6    คุณ สายันต์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  10.B030761-4/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040761-1/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  12.B040761-2/1    คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B040761-3/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B040761-4/1    คุณ จิธวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B040761-5/2    คุณ สุริยา  สุภิทิพย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B040761-6/7    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  17.B040761-7/3    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  18.B050761-1/1    คุณ สรพล  เจริญพัฒนพงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B050761-2/1    คุณ ศกัญจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B050761-3/4    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  21.B060761-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B060761-2/2    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B060761-3/1    คุณ อภิพัฒน์  จันโอทาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B060761-4/3    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  25.B070761-1/2    คุณ สุรวุฒิ  พิมพ์โพธิ์กลาง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B070761-2/2    คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B070761-3/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B070761-4/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  29.B090761-1/1    Li  Chen  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B090761-2/2    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B100761-1/1    คุณ สุวัฒน์  บัวหลวงงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B100761-2/7    คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  33.B100761-3/2    คุณ พูนพิพัฒน์  เนื่องอุทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B110761-1/1    คุณ มารุต  ปานขลิบ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B110761-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B110761-3/5    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B110761-4/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B110761-5/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B120761-1/5    คุณ นพรัตน์  คชนิล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B120761-2/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.B120761-3/4    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B130761-1/4    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  43.B130761-2/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B130761-3/3    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B130761-4/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  46.B130761-5/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  47.B130761-6/5    คุณ องค์อินทร์  จันทรภัครดี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  48.B130761-7/20  คุณ อนุชา  พาเหลา  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, ไม่แท้ 20 รายการ

  49.B170761-1/5    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B170761-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B170761-3/2    คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B170761-4/1    คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B170761-5/1    คุณ สุรพล  ประสารแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B170761-6/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  55.B170761-7/3    คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  56.B170761-8/2    คุณ ธนากร  ธนชิตพัพัฒ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  57.B170761-9/4    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  58.B180761-1/5    คุณ สมนึก  สุทธินันทรัตน์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  59.B180761-2/1    คุณ กัมพล  สุมนพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B180761-3/7    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  61.B180761-4/2    คุณ ประเสริฐ  ถือทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  62.B180761-5/5    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B180761-6/1    คุณ จิรวัฒน์  เวชกามา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B190761-1/4    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B200761-1/10  BIGJOOK  AMULET  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  66.B200761-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B200761-3/2    คุณ มงคล  ใจคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  68.B200761-4/2    คุณ ชวชัย  อรรมจิรัตฐิกาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  69.B200761-5/2    Buddhabless  Artifacts  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.B200761-6/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B200761-7/1    ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B200761-8/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.B200761-9/5    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B210761-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B210761-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  76.B230761-1/5    คุณ ปิยะพล  สุตมัง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  77.B230761-2/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B230761-3/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B230761-4/3    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  80.B230761-5/10  คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  81.B240761-1/2    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  82.B240761-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  83.B250761-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B250761-2/2    คุณ ภาสพล  กาญจนโชติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  85.B250761-3/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B250761-4/3    คุณ สืบศักดิ์  สืบสายอ่อน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  87.B250761-5/11  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 4 รายการ

  88.B260761-1/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B260761-2/1    คุณ ชวชัย  อรรฆจิรัตฐิกาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  90.B260761-3/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  91.B260761-4/8    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  92.B280761-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.B280761-2/5    คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  94.B280761-3/5    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010661-1/4    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    2.B010661-2/1    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010661-3/2    คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B010661-4/1    คุณ เผ่า  เงินแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B010661-5/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    6.B010661-6/1    คุณ ศักดิ์นรินทร์  วิทยศักดิ์พันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B010661-7/1    คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

    8.B010661-8/4    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้รายการ

    9.B010661-9/5    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B010661-10/1  คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B010661-11/1  คุณ สายันณ์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B010661-12/9  คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B020661-1/1    คุณ เอกชูพงษ์  แก้วคำชา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  14.B020661-2/1    คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B020661-3/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  16.B040661-1/2    คุณ กฤษ์ณชัย  คุณาจิรกรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B040661-2/1    คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  18.B050661-1/1    BIGJOOK  AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B050661-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B050661-3/5    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B050661-4/10  คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B050661-5/10  คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B070661-1/2    คุณ ศักดิ์ดา  ทองเต็มถุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B070661-2/1    คุณ ปิยะสาร  สิงห์สมบัติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B070661-3/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B070661-4/2    คุณ สุรศักดิ์ เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B070661-5/6    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  28.B070661-6/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B070661-7/3    คุณ ธิติวัฒน์  ศรัณปิยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B070661-8/2    คุณ ประภัส  ด้วงสอาด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B070661-9/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B070661-10/4  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  33.B070661-11/6  คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  34.B070661-12/2  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B070661-13/1  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B070661-14/3  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  37.B070661-15/3  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  38.B080661-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B080661-2/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B080661-3/1    คุณ ธนัช  ทองเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B080661-4/1    คุณ ปฐมพงค์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B080661-5/5    คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  43.B110661-1/3    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  44.B110661-2/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B110661-3/11  คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 6 รายการ

  46.B110661-4/1    คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B110661-5/2    คุณ เจษฎา  ทิเขียว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  48.B110661-6/6    คุณ Kong  Deping  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B110661-7/2    คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B120661-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B120661-2/1    คุณ พิริยะ  เทพมะที  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B120661-3/1    คุณ โอฬาร  ธนะวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B120661-4/5    คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  54.B120661-5/1    คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B120661-6/1    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B120661-7/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B120661-8/3    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  58.B120661-9/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B140661-1/12  Yan  Ming  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, รายการ

  60.B140661-2/2    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B140661-3/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B140661-4/1    ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์  อนุสนธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B140661-5/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B140661-6/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B140661-7/4    ร้าน 99  พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  66.B140661-8/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B140661-9/5    ร้านพันชาติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  68.B150661-1/1    คุณ สมพงษ์  สมสิริวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B150661-2/1    คุณ กัมพล  สุมนพันธ์ุ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B150661-3/1    คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B150661-4/4    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  72.B150661-5/1    คุณ ธนกฤต  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.B150661-6/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B160661-1/1    คุณ บุรินทร์  สุพรทวีสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B160661-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B160661-3/2    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  77.B160661-4/9    คุณ ธนัช  ทองเมือง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 5 รายการ

  78.B160661-5/14  คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 13, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B180661-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B180661-2/3    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  81.B180661-3/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  82.B180661-4/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  83.B180661-5/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B180661-6/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  85.B200661-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B200661-2/3    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  87.B200661-3/3    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  88.B200661-4/2    คุณ องค์อินทร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  89.B200661-5/1    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  90.B200661-6/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  91.B200661-7/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  92.B200661-8/5    คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  93.B200661-9/3    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  94.B200661-10/1  คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.B200661-11/10คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  96.B210661-1/5    คุณ เทพ  ร้อยเอ็ด  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  97.B220661-1/2    คุณ เจษฎา  อ่วมมีเพียร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  98.B220661-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  99.B220661-3/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

100.B220661-4/3    คุณ อาร์เขต  ปรีชา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

101.B220661-5/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

102.B220661-6/6    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

103.B230661-1/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

104.B230661-2/3    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

105.B230661-3/1    คุณ ภูเบศ  นิธิบุญญาฤทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

106.B230661-4/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

107.B250661-1/3    คุณ กรณธน  พจน์พรวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

108.B250661-2/7    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

109.B250661-3/1    คุณ Chawachai  Akjirattikarl  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

110.B260661-1/6    คุณ ธนสรณ์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

111.B260661-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

112.B260661-3/1    คุณ บุญจวน  หัสคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

113.B260661-4/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

114.B260661-5/1    คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

115.B260661-6/2    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

116.B260661-7/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

117.B260661-8/1    คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

118.B270661-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

119.B270661-2/2    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

120.B270661-3/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

121.B270661-4/6    คุณ มนตรี  พันวัน  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

122.B270661-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

123.B270661-6/1    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

124.B270661-7/2    คุณ มาณพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

125.B270661-8/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

126.B280661-1/1    คุณ สิริพงศ์  สมมั่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

127.B280661-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

128.B280661-3/2    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

129.B280661-4/2    Buddharm  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

130.B280661-5/5    คุณ อาร์เขต  ปรีชา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

131.B290661-1/2    คุณ มารุต  ปานขลิบ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

132.B290661-2/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

133.B290661-3/4    คุณ เตทิพวัล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

134.B290661-4/1    คุณ คณาธิป  สมพงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

135.B290661-5/1    คุณ ศิริศักดิ์  พฤทธิอานันต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

136.B300661-1/5    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P020661-2/1      Thanabun  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.P020661-5/1      14K  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.P020661-6/8      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.P020661-7/1      คุณ ปัญญา  ทัศน์ศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.P020661-10/1    คุณ เบิร์ด  ลาดปลาเค้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.P040661-3/3      K-Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.P040661-4/2      คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.P040661-6/1      คุณ เบิร์ด  ลาดปลาเค้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.P040661-7/8      Issa  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  10.P060661-4/1      K-Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.P060661-10/1    BBM  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.P060661-13/7    สหายพระกรุ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  13.P060661-18/4    คุณ สมพร  ชำนาญกิจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  14.P060661-19/2    คุณ พีระโรจน์  ชัยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.P070661-3/3      คุณ ธนานันท์  ทรัพย์เรือง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.P070661-4/3      คุณ สุตผล  ทองมาก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  17.P070661-14/3    เจ ที เค  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.P070661-16/1    คุณ ศศิธร  ทองยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.P090661-3/1      SIMON  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.P090661-6/16    สหายพระกรุ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  21.P090661-7/1      Yinyi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.P110661-1/1      คุณ ไพรบูลย์  สิทธิพรมมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.P110661-4/5      คุณ พงศ์ธร  บ่อคำ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  24.P110661-7/1      J-Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.P130661-1/3      คุณ มนตรี  บุนนาค  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.P130661-3/1      คุณ ณัฐวุฒิ  กุศลคุ้ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.P130661-6/1      คุณ ฐิติวัชร์  ฉัตรธนายงภักดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.P130661-8/4      คุณ อภิสิทธิ์  กันเกิด  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.P130661-9/1      Alex  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.P130661-10/1    คุณ สิทธิชัย  แนวหน่อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.P130661-17/1    คุณ ศุภมิตร  คำคล้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.P140661-1/2      คุณ ชัยยศ  จันทร์แย้ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.P140661-5/1      คุณ Ball  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.P140661-17/15  คุณ รัศมีพรหม  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 3 รายการ

  35.P160661-2/1      Visual  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.P180661-3/4      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  37.P180661-5/1      คุณ เท็น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.P180661-6/2      คุณ ปีเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.P180661-8/3      คุณ รัศมีพรหม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  40.P200661-2/1      K-Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.P200661-3/3      HuangDong  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  42.P200661-4/2      คุณ Ball  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.P200661-5/1      คุณ เบียร์  วังทรายพูน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.P200661-8/1      คุณ Kim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.P200661-9/1      Ruay Charoen Thai Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.P200661-10/5    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.P200661-11/2    athiam  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.P210661-5/2      คุณ ไทย  ธนิกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  49.P210661-9/1      หมอแพน  พันตา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.P210661-10/1    คุณ ชัยทัศน์  การุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.P210661-11/1    คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.P210661-13/5    คุณ รัศมีพรหม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  53.P210661-14/1    คุณ รัศมีพรหม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.P210661-16/1    คุณ เม  มหานิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.P210661-17/1    คุณ จงจิตต์  เพ็ชรประไพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020561-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020561-2/2    คุณ พงศธร  ทองลิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B020561-3/2    คุณ พงศธร  ทองลิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B020561-4/4    คุณ ศิระกันต์  ปภัสพรศรัณย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    5.B020561-5/10  คุณ ศิระกันต์  ปภัสพรศรัณย์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

    6.B020561-6/1    คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020561-7/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้รายการ

    8.B030561-1/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

    9.B030561-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B030561-3/2    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B030561-4/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B030561-5/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030561-6/1    คุณ สันติพงษ์  วงศ์พยัคฆ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B030561-7/2    คุณ มังกรแก้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B030561-8/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B040561-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B040561-2/1    คุณ มารุต  ปานขลิบ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B040561-3/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B040561-4/4    คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B040561-5/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B040561-6/5    คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  22.B040561-7/10  คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B040561-8/4    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B040561-9/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B040561-10/8  คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 3 รายการ

  26.B070561-1/1    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B070561-2/1    Lanna  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B070561-3/9    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B070561-4/1    คุณ อานันท์  เข็มมาลากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B080561-1/3    Henrygoh  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  31.B090561-1/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B090561-2/3    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  33.B100561-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B100561-2/5    คุณ บอม  ศรีสัช  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B100561-3/1    ร้าน 99 พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B100561-4/2    รอยพุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B100561-5/2    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B100561-6/1    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B100561-7/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B100561-8/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B100561-9/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B110561-1/1    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B110561-2/1    คุณ จักรี  พรหมศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B110561-3/1    คุณ ธนา  เพชรรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B110561-4/10  คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B110561-5/1    คุณ ศิริศักดิ์  จิระวรันธร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B110561-6/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  48.B110561-7/1    คุณ ธัญญรวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B110561-8/9    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  50.B120561-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  51.B120561-2/2    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  52.B120561-3/2    คุณ เช้ง  ปากนํ้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  53.B120561-4/2    คุณ สิโรตม์  กำนอก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  54.B140561-1/1    คุณ สุรวุฒิ  พิมพ์โพธิ์กลาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B140561-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B140561-3/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  57.B140561-4/5    คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  58.B140561-5/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B150561-1/1    คุณ วทัญญู  สุจิตต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.B150561-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B150561-3/3    คุณ ศักดิ์ดา  ทองเต็มถุง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  62.B160561-1/2    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B160561-2/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B160561-3/2    Prasiam  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B160561-4/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B160561-5/2    คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B170561-1/3    คุณ สมพงค์  สุขวานิช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  68.B170561-2/4    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  69.B170561-3/3    คุณ ต้น  ปราจีนฯ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  70.B170561-4/1    คุณ วิทย์  โยธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B170561-5/4    คุณ สายัณห์  คำชา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  72.B170561-6/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B180561-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  74.B180561-2/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B180561-3/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B180561-4/1    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B180561-5/1    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B180561-6/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B180561-7/2    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  80.B180561-8/2    ด.ต. จารุเกียรติ  พลหงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B210561-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  82.B210561-2/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  83.B210561-3/5    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  84.B210561-4/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  85.B220561-1/2    คุณ ศักดิ์ดา  ทองเต็มถุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  86.B220561-2/2    คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  87.B220561-3/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  88.B220561-4/1    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B230561-1/2    คุณ รังษี  เกียรติศิลป์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  90.B230561-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  91.B230561-3/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  92.B230561-4/1    คุณ พงศธร  ทองลิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  93.B230561-5/8    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  94.B230561-6/1    คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.B230561-7/3    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.B240561-1/8    คุณ ชอบธรรม  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, ไม่แท้ 8 รายการ

  97.B240561-2/1    คุณ นเคศวร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  98.B240561-3/4    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  99.B240561-4/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

100.B240561-5/5    ร้าน 99 พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

101.B240561-6/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

102.B250561-1/1    คุณ สุวัฒน์  บัวหลวงงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

103.B250561-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

104.B250561-3/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B250561-4/3    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

106.B250561-5/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

107.B250561-6/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

108.B250561-7/9    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 9 รายการ

109.B260561-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

110.B260561-2/1    คุณ พงศ์อนันต์  ยี่อำพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B260561-3/1    คุณ โอฬาร  ธนะวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

112.B280561-1/4    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

113.B280561-2/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

114.B290561-1/2    คุณ สมพร  ชำนาญกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

115.B290561-2/5    คุณ ต้น ปราจีนฯ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

116.B300561-1/1    คุณ สมพงษ์  สมสิริวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

117.B300561-2/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

118.B300561-3/1    คุณ ชนานุวัฒน์  คชรินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

119.B300561-4/6    คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

120.B300561-5/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

121.B300561-6/3    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P020561-1/2      คุณ ปัญญา  ทัศน์ศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.P020561-2/1      XIANG  YUAN  YUAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.P020561-3/1      คุณ เสกลวัศ  โอฬารจันทโรทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.P030561-4/1      คุณ ภีม  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.P030561-5/4      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.P030561-6/1      คุณ ธารวิทย์  หงษ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.P030561-7/1      ZHENG  JIN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.P030561-8/1      โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.P030561-10/1    คุณ ชัย  หนองมน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.P030561-11/1    คุณ ธีระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.P030561-12/2    คุณ ช่างเอ๋  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.P030561-13/1    โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.P030561-14/1    DUANFEI  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.P030561-15/1    คุณ วิศิษ  หรั่งสีสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.P030561-16/1    คุณ เจมส์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.P030561-17/5    คุณ ต้อม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.P030561-19/2    DUANFEI  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.P050561-1/1      คุณ ชัยวัฒน์  อ่อนระหุ่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.P050561-2/1      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.P050561-5/3      Thanabun  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  21.P050561-6/1      BuBxingwel  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.P070561-1/3      คุณ พรพงษ์  เจนกุลประสูตร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  23.P070561-2/1      คุณ หนุ่ม  เมธาสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.P070561-3/1      คุณ เต้  ศิษย์ปู่ทิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.P070561-4/1      โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.P070561-5/3      คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.P070561-6/2      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.P070561-7/1      KIM  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.P070561-9/2      โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.P070561-10/1    คุณ นพดล  วงศ์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.P090561-1/1      คุณ ธราวุธ  วีระปรีย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.P090561-2/1      คุณ สิทธิเดช  ธนะศรีสุธารัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.P090561-4/1      คณะไพรีพินาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.P090561-5/1      คุณ นัธทวัฒน์  โรจน์ธนเชษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.P090561-6/2      คุณ สัจจะ  ไชยรัตน์ติเวช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  36.P090561-8/2      คุณ อนันต์  จินดาพันธไพศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.P090561-9/1      ZHENG  JIN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.P090561-10/7    DUAN  FEI  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  39.P090561-11/1    คุณ บอล_อรรถเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.P100561-1/1      คุณ อธิษฐ์ธนัน  รชาบัวชมสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.P100561-2/1      คุณ ทวี  กาญจนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.P100561-8/5      Mr. Thanabun  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  43.P100561-9/6      คุณ ปกป้อง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  44.P100561-10/3    TONY  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  45.P100561-11/2    คุณ โบ้  ปากนํ้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.P100561-12/1    Sammy  S.  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.P100561-15/1    คุณ ธรรมรัตน์  ปินตา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.P120561-1/1      คุณ สมชาย  กระต่ายเพ็ชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.P120561-2/1      คุณ เต้ย  ลำมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.P120561-4/1      คุณ จิรพัฒน์  เงาประเสริฐวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.P120561-6/5      TaiPhra  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  52.P140561-5/1      BBM  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.P140561-6/1      คุณ นพดล  วงศ์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.P140561-11/4    คุณ บิ๊ก  อมตะพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.P140561-12/2    คุณ ศิริศักดิ์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.P140561-13/1    คุณ อาดัม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.P160561-1/2      คุณ วิทย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  58.P160561-2/1      คุณ วิศิษ  หรั่งสิสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.P160561-5/2      พลตรี ดร. พิเชษ  คงศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  60.P160561-6/2      คุณนัธทวัฒน์  โรจน์ธนเชษฐ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.P160561-8/12    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 2 รายการ

  62.P170561-4/2      Tay  Gee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  63.P170561-7/1      คุณ พิสิษฐ์  ศิริธัญวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.P190561-3/3      คุณ จักกฤช  เหลืองงามพิสุทธิ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  65.P190561-5/3      คุณ วีระพงศ์  ดาราพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.P190561-7/2      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  67.P190561-9/1      คุณ ธนชาต  โฉมเฉิด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.P190561-11/1    คุณ โต้ง  นนทบุรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.P190561-12/2    คุณ เอเชีย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.P210561-2/1      คุณ วรภพ  วงศ์สรรคกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.P210561-6/2      คุณ เกียรติพงษ์  ปัญญาวชิรา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.P210561-9/1      คุณ เวชยันต์  ยอดแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.P210561-10/2    คุณ ฐิติวัชร์  ฉัตรธนายงภักดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.P230561-3/4      คุณ ทวี  กาญจนา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1  รายการ

  75.P230561-5/4      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  76.P230561-7/4      คุณ ศิริศักดิ์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.P240561-13/3    คุณ สุรัตน์  พรหมสิทธิชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  78.P260561-2/1      คุณ ประวุฒิ  กิจไพศาลรัตนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.P260561-8/1      คุณ บุญประเสริฐ  หย่วนจะบก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.P280561-3/1      คุณ คงพนธ์  จุลเจิมศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.P280561-4/2      คุณ พจน์  บ้านดอน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  82.P280561-5/6      TOR  AMULET  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  83.P280561-7/8      คุณ อภิสิทธิ์  กันเกิด  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 6 รายการ

  84.P280561-8/2      คุณ อธิคม  ศรีสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  85.P280561-10/4    คุณ ต้อม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.P300561-1/1      คุณ ธราวุธ  วีระปรีย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  87.P300561-2/1      Mr. HaiTao  Sun  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  88.P300561-5/2      คุณ โต  แหลมทราย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  89.P300561-6/7      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  90.P300561-7/3      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  91.P300561-10/2    คุณ เตทิพวัล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  92.P300561-11/2    คุณ วัลลภ  แซ่ล้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  93.P310561-1/1      คุณ นววิทย์  เปี่ยมเจริญรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.P310561-3/1      คุณ คงพันธ์  จุลเจิมศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.P310561-4/1      คุณ สันต์  รังเทพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.P310561-5/1      คุณ เทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  97.P310561-6/6      คุณ โจ้  บางกรวย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  98.P310561-8/1      คุณ ชาญชัย  ธีระพิทยานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  99.P310561-10/2    คุณ ชัชวาล  แสนใจงาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020461-1/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B020461-2/2    Mr. Lee Pei Keong  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B020461-3/1    คุณ ยุทธนา  ขำคม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020461-4/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020461-5/4    คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    6.B030461-1/1    คุณ นที  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030461-2/3    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B030461-3/4    คุณ สิทธิเดช  บุญศรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

    9.B030461-4/5    คุณ รัฐศรัณย์  ศรีไชโย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040461-1/1    คุณ กนิษฐ์  ไหมอ่อน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B050461-1/3    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B050461-2/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B060461-1/1    คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B060461-2/3    คุณ ต้นปราจีน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  15.B060461-3/2    คุณ ชยกร  ชื่นชูจิตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B060461-4/11  คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 5 รายการ

  17.B060461-5/1    คุณ กฤษณะ  ทองย้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B060461-6/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B060461-7/11  คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 10 รายการ

  20.B070461-1/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070461-2/2    คุณ ชลวัฒน์  ติวสร้อย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B070461-3/4    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B090461-1/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B090461-2/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B090461-3/10  คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  26.B090461-4/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B170461-1/10  คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 9 รายการ

  22.B170461-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B170461-3/4    คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B170461-4/2    Eddie  Kuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B170461-5/1    คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B170461-6/2    คุณ ชานนท์  มงคลสารโสภณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B170461-7/2    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B170461-8/5    คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  29.B170461-9/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  30.B170461-10/1  Jason  Yeo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B170461-11/1  คุณ ถิระวัฒน์  แซ่เฮง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B170461-12/2  คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B180461-1/4    คุณ ศิริศักดิ์  พฤทธิอานันท์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  34.B180461-2/1    คุณ โอม  ปากนํ้าโพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B180461-3/3    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  36.B180461-4/7    คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  37.B180461-5/16  คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 8 รายการ

  38.B190461-1/5    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  39.B190461-2/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B190461-3/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.B190461-4/3    คุณ ดนัย  คำขวัญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  42.B190461-5/5    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B190461-6/2    คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B190461-7/3    คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  45.B190461-8/3    คุณ วีรวิชญ์  ประทีปไชยนันท์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  46.B200461-1/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B200461-2/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B200461-3/2    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  49.B200461-4/3    คุณ นฤคม  วรรณละเอียด  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  50.B200461-5/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B200461-6/2    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B200461-7/2    คุณ พิสิษฐ์  แก้วโต  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B210461-1/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B210461-2/2    ว่าที่ ร.ต. ไมตรี  บุญโสธรสถิตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.B230461-1/1    คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B230461-2/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B230461-3/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B230461-4/1    Buddharm  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B240461-1/3    คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B240461-2/2    Eddie  Kuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  61.B250461-1/5    คุณ ครูเพชร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B250461-2/2    คุณ ไตรสิทธิ์  สมานคงศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  63.B250461-3/3    Buddha  Bless  Actifacts  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B260461-1/4    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  65.B260461-2/1    คุณ พรชัย  ทองเทศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  66.B260461-3/1    คุณ วณิชชัย  จันทร์หัสดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B260461-4/2    คุณ สมพร  ชำนาญกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B260461-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B260461-6/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  70.B260461-7/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  71.B260461-8/1    คุณ กัมโพช  ตราชู  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B270461-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B270461-2/7    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้รายการ

  74.B270461-3/4    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

  75.B270461-4/5    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B270461-5/4    คุณ สมชาย  ตั้งกิตติเวทย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  77.B270461-6/1    คุณ นพรุจ  หิญธีระนันทน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P010461-3/6      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    2.P020461-2/4      คุณ ยุทธนา  ทุมบาล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    3.P020461-4/2      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.P020461-5/1      คุณ รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.P020461-6/2      tai  phra  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.P040461-1/5      F.K.  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    7.P040461-4/3      คุณ หยวน  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.P040461-8/2      คุณ เก่ง  พระราม 5  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.P050461-1/1      อ.บุค  มหิดล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.P050461-2/1      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.P050461-3/1      Chinchart  Laochin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.P050461-4/3      คุณ นววิทย์  เปี่ยมเจริญรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  13.P050461-6/1      คุณ ธราวุธ  วีระปรีย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.P050461-7/2      YAN  YAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.P050461-9/3      คุณ ตี๋  แว่น  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  16.P050461-10/2    คุณ แชมป์  แปดริ้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.P050461-11/3    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.P050461-12/1    AURA  AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.P050461-13/1    คุณ หนุ่ม  นครพนม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.P050461-14/2    Subin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.P050461-15/8    CAT  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  22.P050461-16/2    คุณ ดล  ปิ่นเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.P050461-17/8    คุณ ตี๋  แว่น  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  24.P050461-19/2    CKS  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.P070461-1/1      คุณ สมบัติ  บวรสมบัติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.P070461-2/5      F.K.  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  27.P070461-3/2      คุณ ต้อม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.P070461-4/1      คุณ มะโด่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.P070461-5/1      คุณ ภาคิน  มงคลประกอบ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.P070461-9/1      CKS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.P070461-11/1    คุณ พันธ์ุธัช  ศรีอรุโณทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.P070461-12/1    Ken  Wong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.P070461-13/1    คุณ ปราการ  โพธิ์เจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.P070461-14/1    LIANG  LONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.P070461-18/1    LIANG  LONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.P090461-1/1      คุณ วรวุฒิ  บุตะเขียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.P090461-2/2      คุณ อาฮู่  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.P090461-3/2      DAO.JH  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.P090461-4/4      คุณ ปัญญา  ทัศน์ศรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.P090461-5/1      คุณ เท็น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.P090461-6/1      Steven  Yang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.P090461-7/1      Chang  Wei  Wei  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.P090461-8/2      Liang  Shan  Shan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.P090461-9/3      Linjinyu  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  45.P090461-10/1    คุณ ตรัยเทพ  สมัครการศิริศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.P090461-11/11  Zhwng  Jin  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  47.P180461-1/1      คุณ ศักดิ์ชัย  ราชสีห์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.P180461-3/1      คุณ ประวุฒิ  กิจไพศาลรัตนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.P180461-4/1      คุณ ลัจภรณ์  เจริญชุตินิตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.P180461-5/2      คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.P180461-7/2      Zheng  Jin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  52.P180461-10/1    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.P180461-13/1    Moo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.P180461-15/2    คุณ ปีเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.P180461-16/4    คุณ พงษ์เทพ  ประเทืองทิพย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  56.P190461-3/1      Mr. a  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.P190461-4/1      YA YA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.P190461-11/1    Lee  Kun  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.P190461-12/1    YA YA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.P190461-13/1    WTA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.P190461-14/5    คุณ ปีเตอร์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.P190461-15/1    Piao  Wen  Wen  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.P190461-17/1    LIANG  LONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.P190461-18/2    YA YA  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  65.P190461-12/1    YA YA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.P190461-13/1    WTA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.P190461-14/5    คุณ ปีเตอร์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.P190461-15/1    Piao  Wen  Wen  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  69.P190461-17/1    LIANG  LONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.P210461-1/1      คุณ ธารวิทย์  หงษ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.P210461-4/7      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  72.P210461-6/1      DI  Shuai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.P230461-1/2      คุณ ธนเก่ง  กลิ่นสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  74.P230461-2/1      คุณ อ.อาร์ท วินเทจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.P230461-3/2      DUAN  FEI  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  76.P230461-4/7      คุณ ธนวัฒน์  เกษรเพชร  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  77.P230461-5/1      โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.P230461-7/1      โชคดีมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.P230461-8/3      คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.P230461-9/4      คุณ ต้อม  ประมูลพระแท้  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  81.P250461-3/2      คุณ วิฑูรย์  พูลเถียะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  82.P250461-10/1    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010361-1/1    คุณ ทวี  ไชยาพร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010361-2/1    Ping  K  You  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B010361-3/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010361-4/6    คุณ ชยพัทธ์  พงศ์กูลเกียรติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

    5.B010361-5/2    คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.B020361-1/2    คุณ ครูเจียง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020361-2/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B030361-1/1    คุณ ศิวพงษ์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B030361-2/1    คุณ เอกพิริยะ  เทพมะที  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B030361-3/2    คุณ ศุภวัฒน์  สุวรรณแสง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B030361-4/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B030361-5/4    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  13.B030361-6/2    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B030361-7/5    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B050361-1/1    คุณ ชัยวัฒน์  เพ็งอุดม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B050361-2/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060361-1/1    คุณ กนิษฐ์  ไหมอ่อน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070361-1/3    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B080361-1/1    คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B080361-2/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B080361-3/6    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  22.B080361-4/1    คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B080361-5/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B080361-6/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B090361-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B090361-2/1    คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B090361-3/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B090361-4/1    คุณ นรวร  อินต๊ะเมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B090361-5/5    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  30.B090361-6/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  31.B090361-7/1    คุณ ปรีชา  หงส์วีรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B090361-8/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  33.B090361-9/8    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  34.B100361-1/1    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B100361-2/4    คุณ บรรพต  สายไพสงค์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B100361-3/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B100361-4/1    คุณ ธวัชชัย  ภู่บุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B120361-1/4    คุณ ทรงสิทธิ์  ปุษยกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B120361-2/1    คุณ ยุทธยา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B120361-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B130361-1/3    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B130361-2/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B130361-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B130361-4/1    คุณ วงศกร  เกาไศยนันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B130361-5/1    คุณ ผดุงศักดิ์  เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B140361-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B140361-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B140361-3/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B140361-4/8    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้รายการ

  50.B140361-5/1    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  51.B150361-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B150361-2/1    คุณ สุกัญญา  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B150361-3/1    คุณ สรยา  สมานจิตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B150361-4/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้รายการ

  55.B150361-5/1    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  56.B150361-6/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  57.B160361-1/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B160361-2/3    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B160361-3/3    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B160361-4/2    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  61.B160361-5/2    คุณ สุริยัน  แสงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  62.B160361-6/1    คุณ พัชรี  ธรรมพิทักษ์กุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B160361-7/8    บ.เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้รายการ

  64.B160361-8/1    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  65.B170361-1/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  66.B170361-2/4    ว่าที่ ร.ต. กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  67.B170361-3/2    คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B170361-4/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B190361-1/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  70.B190361-2/1    คุณ อภิวิชญ์  เจษฎาพรพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B190361-3/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B200361-1/7    คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  73.B200361-2/1    คุณ ศราวุธ  สมณา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B200361-3/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B200361-4/1    คุณ ศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B200361-5/1    คุณ ฉลอง  จันทร์สิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B200361-6/3    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  78.B200361-7/5    คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  79.B200361-8/1    ด.ต. จารุเกียรติ  พลพงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.B210361-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B210361-2/8    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B210361-3/2    คุณ ปรีชา  หงส์วีรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  83.B210361-4/2    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  84.B220361-1/1    คุณ จักรกฤษณ์  เชื้อสุยะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  85.B220361-2/1    คุณ บุรินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B220361-3/4    คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

  87.B220361-4/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  88.B220361-5/1    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  85.B230361-1/1    คุณ อนุชา  แซ่ลิ้ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B230361-2/4    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  87.B230361-3/6    คุณ ดำรง  หมีเงิน  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  88.B230361-4/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  89.B240361-1/5    คุณ สมพร  ชำนาญกิจ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  90.B240361-2/2    คุณ ภาณุวัสส  มหากญจนา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  91.B240361-3/1    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  92.B240361-4/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.B240361-5/6    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้รายการ

  94.B240361-6/5    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  95.B240361-7/3    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  96.B240361-8/10  คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้รายการ

  97.B240361-9/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  98.B260361-1/28  คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 28 รายการ, แท้ 25, ไม่แท้รายการ

  99.B260361-2/1    คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

100.B260361-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

101.B260361-4/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

102.B260361-5/1    คุณ เขมราช  ศรีสองเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

103.B280361-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

100.B260361-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

101.B260361-4/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

102.B260361-5/1    คุณ เขมราช  ศรีสองเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

103.B280361-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

104.B280361-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B280361-3/1    คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

106.B280361-4/1    คุณ เขมราช  ศรีสองเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

107.B280361-5/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

103.B280361-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

104.B280361-2/1    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B280361-3/1    คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

106.B280361-4/3    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

107.B280361-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

108.B280361-6/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

109.B280361-7/1    คุณ ศราวุฒิ  ธีระวัฒนศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

110.B280361-8/1    คุณ วิทย์  อิเลคทรอนิคส์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B280361-9/3    คุณ ศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมงาม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

112.B280361-10/2  คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

113.B280361-11/1  ด.ต. จารุเกียรติ  พลหงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

114.B280361-12/3  คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

115.B280361-13/1  คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

116.B280361-14/3  คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

117.B280361-15/9  คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 2 รายการ

118.B280361-16/3  คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

119.B290361-1/4    คุณ ปริวัตร  สุวงค์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

120.B290361-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

121.B290361-3/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

122.B290361-4/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

123.B290361-5/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

124.B290361-6/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

125.B290361-7/3    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

126.B300361-1/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้รายการ

127.B300361-2/10  คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

128.B310361-1/2    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

129.B310361-2/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

130.B310361-3/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

131.B310361-4/3    คุณ เตทิพวัล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

132.B310361-5/5    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

133.B310361-6/7    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

134.B310361-7/1    คุณ อำพล  มณีโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

135.B310361-8/2    คุณ ตุ๊ นคร  คนชะอวด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P010361-1/1      คุณ ประโพธ  ประไพพงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.P010361-5/1      คุณ ธมกร  วัฒนแสงทองกุน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.P010361-6/1      คุณ อรุณ  สิมิตพรสวรรค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.P010361-8/1      คุณ กิตติภัทร  คงคานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.P020361-2/1      คุณ ศุภสิทธิ์  รัตนวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.P020361-3/1      คุณ เอฟ  ปทุม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.P020361-6/3      S.T. YEAP  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.P020361-7/2      คุณ ชัยรัตน์  พระพินิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.P020361-8/6      S.T. YEAP  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  10.P020361-9/1      ร้านโปรด  ทองคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.P020361-10/1    คุณ บอย  เชียงใหม่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.P020361-11/3    พระเครื่องราชวัตร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  13.P020361-12/4    คุณ รักษ์  เจดีย์กลางนํ้า  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  14.P020361-13/1    BALL  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.P020361-14/1    คุณ กิตติ  ไผ่ยอดเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.P020361-15/1    คุณ เตซี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.P020361-17/2    Daevid  Tan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.P020361-18/1    Mr. XIA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.P020361-31/1    คุณ กฤติเดช  พิพัฒนกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.P020361-32/2    YoYo  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.P020361-33/1    คุณ เจสซี่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.P020361-34/1    คุณ นฤดม  ลาชโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.P020361-35/3    Maxx  Lee  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  24.P020361-36/2    คุณ สมศักดิ์  ศิริปิ่น  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.P030361-1/1      C.W. TAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.P030361-2/1      คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.P030361-3/2      คุณ พันธุ์ธัช  ศรีอรุโณทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.P030361-8/1      คุณ กิตติภัทร  คงคานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.P030361-2/1      คุณ ศุภสิทธิ์  รัตนวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.P030361-3/1      คุณ เอฟ  ปทุม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.P030361-4/1      พันโท ศุภธัช  วิสุทธิธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.P030361-5/1      คุณ พรพงษ์  เจนกุลประสูตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.P030361-6/2      คุณ นพกิจ  ประทีปพรศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.P030361-11/30  คุณ ปัญญา  ทัศน์ศรี  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

  35.P050361-1/1      คุณ แชมป์  แปดริ้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.P050361-3/2      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  37.P050361-5/1      คุณ อัคคี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.P070361-2/1      TAN  YONGJIE  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.P070361-5/7      คุณ วรรณดี  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  40.P070361-6/2      คุณ ลิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.P080361-1/1      YAYA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.P080361-3/1      คุณ วีรภัทร  ฐานะวร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.P080361-6/1      คุณ วันทนา  ธีรศรีศุภร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.P080361-7/1      คุณ ทวี  กาญจนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.P080361-9/1      คุณ อนันต์  วีระติภากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.P080361-11/2    คุณ ภูวนัย  พาขุนทด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.P080361-12/1    CHENG  ANJIE  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.P080361-14/2    คุณ เอ็กซ์พระดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  49.P100361-5/1      คุณ แจ็ค  ดาวมงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.P120361-1/1      คุณ สันต์  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.P120361-2/2      คุณ ธนชาต  สอาดเอี่ยม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.P120361-3/2      Lee  Kun  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  53.P120361-4/1      คุณ บัณฑิต  ชูสังไชยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.P120361-7/1      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.P120361-9/2      คุณ เอ็กซ์  พระดี ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.P140361-1/1      พระมหาลือชัย  พิศจำรูญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.P140361-2/1      คุณ คงศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.P140361-4/1      คุณ แจ็คกี้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.P140361-7/2      คุณ หนึ่ง  พบพุทธ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.P140361-8/3      คุณ หนุ่ม  นครพนม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  61.P140361-9/1      คุณ ธีระพงษ์  สีมาทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.P150361-2/1      พระเครื่องราชวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.P150361-4/6      คุณ ชรินทร์  ทองศรี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  64.P150361-5/1      Siow  Wei  Zhen  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.P150361-6/1      คุณ ธัชพล  คงวุฒิปัญญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.P150361-8/1      tai  fo  wen  hua  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.P150361-10/1    คุณ เม  มหานิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.P150361-11/3    คุณ พิพัฒน์  น่วมรัศมี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  69.P150361-12/3    คุณ ธนานันต์  ทรัพย์เรือง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  70.P170361-1/1      คุณ สุรพจน์  นิลพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.P170361-2/1      HUANG  CHIAO  YU  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.P170361-5/1      คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.P170361-7/1      คุณ ชรินทร์  ทองศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.P190361-3/3      chen  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  75.P190361-4/1      Mr. FLAMINGO  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.P190361-5/1      taiphra  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.P190361-7/4      JUNJIE  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.P190361-9/1      คุณ วีรพัฒน์  นวราห์กุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010261-1/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B010261-2/3    ว่าที่ ร.ต. ไมตรี  บุญโสธรสถิตย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010261-3/1    คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010261-4/6    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

    5.B010261-5/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B010261-6/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B010261-7/1    คุณ มังกรแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B010261-8/2    คุณ สายัณห์  คำชา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B020261-1/1    คุณ ยุทธนา  ภุมรินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B030261-1/4    คุณ พิเชษฐ์  จบดี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  11.B030261-2/6    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4, ไม่ออกผล 1 รายการ

  12.B030261-3/1    คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B050261-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B050261-2/5    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  15.B050261-3/5    ส.ต.ท. ตรัยเทพ  สมัครการ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  16.B050261-4/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B060261-1/10  คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

  18.B060261-2/7    Ping K Xau  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B060261-3/1    คุณ จตุพล  กาลอนันต์วงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B060261-4/6    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  21.B060261-5/1    คุณ ธเนศร์  ชำนิพงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B060261-6/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B060261-7/2    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B060261-8/4    คุณ สมพงษ์  สักลอ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  25.B060261-9/1    คุณ สมชาย  สุขสบาย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B070261-1/3    Kong  deping  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  27.B070261-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B080261-1/4    คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B080261-2/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B090261-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  นาที  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B090261-2/2    คุณ ประเสริฐ  แซ่โค้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B090261-3/2    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B090261-4/1    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B090261-5/6    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

  35.B090261-6/4    คุณ ศิระกันต์  ปภัสพรรณย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B090261-7/1    คุณ ณรงค์ธนพร  บุญสง่าโชติชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B090261-8/1    คุณ เสน่ห์  พะยุหะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B100261-1/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B100261-2/3    คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B100261-3/1    คุณ แชมป์ 8 ริ้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B120261-1/5    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B120261-2/4    คุณ พิเชษฐ์  จบดี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B120261-3/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B120261-4/6    คุณ ไชยะ  นราสิทธาโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  45.B130261-1/1    คุณ ประกอบ  แสงทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B130261-2/2    ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B130261-3/1    คุณ สุขเกษม  ชาวสวนกล้วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B130261-4/4    คุณ ปริวัตร  สุวงค์  ส่งตรวจสอบ  รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  49.B140261-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B140261-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B140261-3/4    คุณ ชยพัทธ์  พงศ์กูลเกียรติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  52.B140261-4/1    คุณ เอกราช  คัมภีระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B140261-5/8    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  54.B140261-6/1    คุณ แชมป์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B140261-7/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 6 รายการ

  56.B140261-8/3    คุณ ธีรพงศ์  ศรีนุช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  57.B150261-1/3    คุณ สุภาพ  เฟื่องจันทร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, 

  58.B150261-2/2    คุณ พูม  ภวัต  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  59.B150261-3/2    คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B150261-4/1    คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B170261-1/1    คุณ รัฐการ  ปิ่นแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B190261-1/3    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  63.B190261-2/2    คุณ เกดิษฐ  แต่แดงเพชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B190261-3/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B200261-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B200261-2/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B200261-3/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B210261-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  69.B210261-2/1    คุณ ณัฐ  ตั้งนิธิพัทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B210261-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B210261-4/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B210261-5/2    คุณ พงศธร  ทองลิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  73.B210261-6/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  74.B210261-7/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B210261-8/2    คุณ วันชัย  ภู่ยินดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  76.B210261-9/2    คุณ สมชาย  สุขสบาย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  77.B220261-1/5    Ping  K  You  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  78.B220261-2/1    คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.B220261-3/5    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  80.B220261-4/3    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  81.B220261-5/2    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  82.B240261-1/10  คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

  83.B240261-2/2    คุณ พิเชษฐ์  จบดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  84.B240261-3/1    คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  85.B240261-4/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  86.B240261-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.B240261-6/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  88.B240261-7/2    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  89.B240261-8/3    คุณ ตรัยเทพ  สมัครการ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  90.B240261-9/1    คุณ กัมพล  สุมนพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  91.B240261-10/8  Mr. Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  92.B240261-11/2  คุณ มณฑล  เอียดแก้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.B240261-12/1  คุณ ชวลิน  วัฒนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.B260261-1/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  95.B260261-2/3    คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  96.B260261-3/1    คุณ แชมป์  แปดริ้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  97.B260261-4/1    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  98.B270261-1/1    คุณ จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B270261-2/3    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

100.B280261-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

101.B280261-2/1    คุณ คณาธิป  สมพงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

102.B280261-3/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P010261-3/1      คุณ ชัชวาลย์  แสนใจงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.P010261-4/3      คุณ เมธา  ผดุงทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.P010261-8/1      คุณ ศศิธร  ทองยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.P010261-9/1      คุณ ธีระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.P020261-1/1      โรงสีหลิ่มเซ็งเฮง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.P020261-3/1      คุณ ผดุงศักดิ์  ฤกษ์มงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.P020261-5/1      คุณ ฤทธิไกร  จันทร์หอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.P020261-9/4      คุณ แมน  หมูกรอบ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    9.P020261-11/1    POH  SydNEY  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.P020261-12/1    SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.P020261-13/2    คุณ เวทย์  ยะลา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.P020261-15/3    คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.P020261-16/3    คุณ นิติพัฒน์  จารุตะนันทน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  14.P020261-17/1    Mr. Lee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.P020261-18/1    คุณ สุรัตน์  พรหมสิทธิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.P030261-1/1      คุณ ศักรินทร์  เนีื่องคำมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.P030261-2/5      พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  18.P030261-4/1      คุณ ประจักษ์  สุขเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.P030261-5/1      สอง สอง สอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.P030261-6/2      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.P030261-7/1      คุณ เที่ยง  หลังสวน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.P030261-8/4      คุณ ป๊อบ  ปากเกร็ด  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.P050261-1/2      คุณ ศุภฤกษ์  จันทร์ศุภเสน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.P050261-2/1      Wilson  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.P050261-3/2      คุณ พงษ์ศักดิ์  ภู่นาค  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.P050261-4/1      คุณ วิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.P050261-5/1      คุณ สมาน  มาเลิศพรสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.P050261-6/1      Ronald  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.P050261-7/2      คุณ นัตถพล  ผู้นำพล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.P050261-8/1      คุณ ภัควัฒน์  ศิริงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.P050261-9/1      คุณ เดชากร  เทศโรงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.P050261-10/2    คุณ สันทัด  คล้ายบุญณะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.P060261-1/2      คุณ ต้อง  ศิษย์เจ้าคุณโพธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.P060261-6/2      Gap  Organizer  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.P060261-8/1      คุณ กิตติ  บุรุษชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.P060261-9/1      คุณ ศักดา  มณีพรรค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.P060261-13/1    คุณ ณ.นนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.P060261-14/10  พระเครื่องลัดหลวง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.P060261-15/1    คุณ มีนา  พระประแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.P060261-16/1    คุณ กบ  พระประแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.P060261-21/5    คุณ เวชยันต์  ยอดแก้ว  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  42.P060261-25/2    คุณ บี  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.P060261-26/1    คุณ ดล  คลอง 16  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.P060261-27/1    คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.P060261-28/4    คุณ สมชาย  ฉันททวีวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  46.P070261-1/1      คุณ วรรณรัตน์  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.P070261-3/1      คุณ วรรณรัตน์  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.P070261-4/2      คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  49.P070261-5/1      คุณ จุติภัทร  คนชม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.P070261-6/2      คุณ สัจจะ  ไชยรัตน์ติเวช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  51.P070261-7/1      คุณ ไพฑูรย์  ตันปิติปัญญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.P080261-4/3      คุณ ประจักษ์  สุขเมือง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.P080261-7/4      คุณ สุทธิพงษ์  บุญศรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.P080261-8/1      คุณ จิรวัตร  จิระเกษม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.P080261-10/2    คุณ สุวิชา  โชคสมปอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.P080261-13/1    คุณ กฤษ  ตั้งจิตอนุรักษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.P090261-2/1      Art  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.P090261-3/3      คุณ ศุภชัย  วีระกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.P090261-4/1      คุณ ชวภณ  วณิชชาการกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.P090261-5/2      คุณ ตี๋  สามพราน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  61.P090261-6/3      คุณ พงศ์  รามอินทรา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  62.P090261-8/2      คุณ วาทิต  พวงมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  63.P090261-9/1      วรรณดี  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.P090261-12/1    Khun  Niyom  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.P090261-14/4    Khun  T  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  66.P090261-15/1    ชินพรรธน์  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.P090261-16/1    คุณ ศุภโชค  สิริกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.P090261-17/2    พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  69.P090261-18/1    อชิระจินดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.P090261-19/8    คุณ แมน  หมูกรอบ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 7 รายการ

  71.P090261-20/2    คุณ สิทธิกร  เกียรติเรืองชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.P090261-22/2    คุณ แมน  มงคล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  73.P090261-23/3    คุณ ไพโรจน์  สุวรรณมานพ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  74.P100261-1/1      พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.P100261-2/1      คุณ ติ๊ก  รัชดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.P100261-3/4      คุณ  ศิรพงษ์  พงษ์ศิริรักษ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  77.P100261-4/3      พระเครื่องคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  78.P100261-5/1      14 K  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.P120261-1/2      คุณ ศุภฤกษ์  จันทร์ศุภเสน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.P120261-4/1      คุณ ประจักษ์  สุขเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.P120261-5/2      พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  82.P120261-6/1      คุณ ศิรสิทธิ์  สุวรรณภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  83.P120261-8/1      คุณ คมกริช  วุฒิวัณณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  84.P120261-9/12    คุณ ธีระวัฒน์  มีสัตย์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  85.P120261-10/3    คุณ เอ็กซ์พระดี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  86.P140261-3/2      คุณ ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.P140261-4/1      LI  JIASHEN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  88.P140261-5/5      คุณ เป็นต่อ  สุพรรณ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  89.P150261-2/1      คุณ ไทย ธนิกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  90.P150261-3/1      คุณ ตุ่ย  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  91.P150261-4/3      พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  92.P150261-5/1      คุณ วายุ  มหาลาภ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.P150261-6/1      คุณ สมชาย  อินทะยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.P150261-7/3      พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  95.P150261-10/1    คุณ แจ็ค  ดาวมงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.P160261-9/1      JS  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  97.P160261-11/1    JS  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  98.P160261-13/1    พระเครื่องทุกคณาจารย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.P160261-14/8    คุณ กัปตัน  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 2 รายการ

100.P160261-16/3    14 K  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

101.P170261-1/1      คุณ พิบูลย์  อำนวยเจริญกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

102.P170261-2/1      YOYO  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

103.P170261-3/1      thaisun  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

104.P190261-2/1      คุณ วาทิต  พวงมาลัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.P190261-4/7      คุณ อาหยุน  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 6 รายการ

106.P190261-5/1      คุณ กษิดิศ  วารียุทธเขต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

107.P190261-6/1      คุณ อาหยุน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

108.P190261-7/1      JS  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

109.P190261-8/2      คุณ วิศิษฏ์  ธรรมรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

110.P190261-9/7      คุณ บิ๊ก  อมตะพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

111.P190261-10/6    ร้านบ้านช้างทอง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

112.P210261-2/2      คุณ ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

113.P210261-3/1      คุณ เก่ง  อานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

114.P210261-5/1      คุณ สมศักดิ์  ศิริปิ่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

115.P220261-1/3      คุณ เกียรติพงศ์  อินมา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

116.P220261-3/1      คุณ พัฒน์  ร้านทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

117.P220261-4/1      คุณ ตุ้ย  คลองขวาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

118.P220261-8/1      Yo  Yo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

119.P220261-9/7      คุณ บิ๊ก  อมตะพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

120.P220261-11/1    คุณ ณรงค์  ดอกเพชร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

121.P220261-12/2    คุณ ณรงค์  จั่นจำรูญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

122.P220261-13/4    คุณ พยาฆร  พรพิพิธ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

123.P230261-1/1      คุณ แชมป์  แปดริ้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

124.P230261-5/3      คุณจตุโชค  สัยยะนิฐิ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

125.P230261-6/1      SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

126.P230261-7/2      คุณ ไอนุ  อองคะลอย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

127.P230261-8/1      คุณ ตี๋เล็ก  ในคลอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

128.P230261-9/2      คุณ วิสิทธิ์  นพเก้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

129.P230261-10/1    คุณ พลภพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

130.P230261-11/1    อาจารย์หลุยส์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

131.P230261-12/2    ด.ต. ชัยวัฒน์  จิตรประทักษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

132.P230261-13/4    14 K  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

133.P230261-14/2    คุณ ผดุงศักดิ์  ฤกษ์มงคล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

134.P230261-15/4    คุณ สมชาย  ฉันททวีวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

135.P230261-16/1    CKS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

136.P230261-17/1    CKS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

137.P230261-19/1    TB  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

138.P230261-20/1    คุณ พงษ์พัฒน์  จาริยะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

139.P230261-21/1    คุณ ชัยรัตน์  พระพินิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

140.P230261-24/2    คุณ ไพรัช  สังข์ทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

141.P230261-25/2    คุณ น้อยโคราช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

142.P230261-26/5    คุณ จิรเชษฐ์  กุมุทพงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

143.P230261-27/1    ชินพรรธน์  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

144.P230261-29/1    คุณ วรรณรัตน์  มรดกไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

145.P230261-30/1    คุณ ประเสริฐ  เอื้อเฟื้อเลิศสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

146.P230261-32/1    คุณ จีระพร  ทิมมาณุวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

147.P230261-35/1    คุณ เดชาธร  เทศโรงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

148.P240261-1/1      คุณ พงศ์  รามอินทรา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

149.P240261-2/1      คุณ วิโรจน์  รุ่งเรือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

150.P240261-7/4      คุณ นัตถพล  ผู้นำพล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

151.P260261-2/4      คุณ หนึ่ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

152.P260261-7/1      คุณ ณรงค์ฤทธิ์  ฉัตรชัยเวช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

153.P260261-8/3      คุณ วิศิษฏ์  ธรรมรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

154.P260261-10/2    คุณ ธีระ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2560  มีรายละเอียดดังนี้..

* ตกค้าง ของเดือน "ธันวาคม"  ปี 2560 *

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ  บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B201260-1/3    คุณ กฤษณะพงศ์  ทองประเสริฐเลิศ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    2.B201260-2/1    คุณ นิพนธ์  ปราณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B201260-3/4    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B201260-4/2    คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B201260-5/2    คุณ เสน่ห์  พะยุหะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B201260-6/2    คุณ สุรัตน์  เสาวนียกานย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B201260-7/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    8.B201260-8/7    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ  บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030161-1/7    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    2.B030161-2/3    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B030161-3/2    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B030161-4/2    คุณ กิตติพงษ์  มะโนวงค์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030161-5/2    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030161-6/1    คุณ ภิญโญ  จันทร์ยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030161-7/1    คุณ เอกวิทย์  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030161-8/5    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

    9.B030161-9/1    คุณ มณฑล  เอียดแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B030161-10/6  คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B030161-11/3  คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B030161-12/1  คุณ มังกรแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030161-13/3  คุณ สายัณห์  บุญญานุศิริ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  14.B030161-14/1  คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B030161-15/2  คุณ เอกพัฒน์  ถํ้าสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B030161-16/1  คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B030161-17/1  คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B030161-18/1  คุณ สุนีย์  ทิย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B030161-19/3  คุณ เกียรติศักดิ์  โตพุ่ม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B040161-1/1    คุณ กิตติศักดิ์  เจียมจรัสโชค  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B040161-2/3    คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  22.B040161-3/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B040161-4/3    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B040161-5/1    คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B050161-1/1    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B050161-2/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  27.B050161-3/1    คุณ วรเดช  บัวศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B050161-4/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B050161-5/1    คุณ ศราวุธ  จันทะวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B050161-6/7    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B060161-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B060161-2/1    คุณ สุกฤษฎิ์  กมลรุ่งเรือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B060161-3/1    คุณ รัฐศรัณย์  ศรีไชโย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B060161-4/2    คุณ มานะ  คูเมืองแมน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B080161-1/7    คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  36.B090161-1/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B090161-2/2    คุณ ศิวพงษ์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  38.B090161-3/2    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B090161-4/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B090161-5/3    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.B090161-6/7    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  42.B100161-1/1    คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B100161-2/1    คุณ วรเดช  บัวศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B110161-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B110161-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B110161-3/1    คุณ อลิชรา  ทองชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B110161-4/11  คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B110161-5/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B120161-1/5    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ,  แท้ 5 รายการ

  50.B120161-2/1    คุณ ณรงศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B130161-1/5    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B130161-2/1    คุณ ภูริพัฒ  ภู่ศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B150161-1/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B150161-2/1    คุณ ทิวากรณ์  แสนพล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B150161-3/3    คุณ ธนภัทร  คงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  56.B160161-1/4    คุณ สายันต์  บุญญานุศิริ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B160161-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B160161-3/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B170161-1/7    คุณ เสานะ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  60.B170161-2/1    คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B170161-3/2    คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  62.B170161-4/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  63.B170161-5/3    คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงษศ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  64.B170161-6/9    คุณ วันดี  อย่าเสียสัตย์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 6 รายการ

  65.B170161-7/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B170161-8/1    คุณ ธนภัทร  คงเจิรญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B170161-9/1    คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B180161-1/1    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายากร

  69.B190161-1/1    คุณ ณภัทร  ประสานราษฎร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.B190161-2/1    คุณ วีระยุทธ  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B190161-3/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  72.B190161-4/1    คุณ กิตติศักดิ์  พรหมแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.B190161-5/1    คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B190161-6/9    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  75.B190161-7/3    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  76.B200161-1/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  77.B200161-2/1    คุณ ครูเวียง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B200161-3/2    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B220161-1/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B230161-1/2    คุณ ยุทธนา  ดิษยบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  81.B230161-2/2    คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B230161-3/2    คุณ รัศมี  สวนียกานต์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  83.B230161-4/2    คุณ สุธี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  84.B230161-5/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  85.B240161-1/7    คุณ เสนาะ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  86.B240161-2/4    คุณ ธนะรัตน์  ราชพริ้ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  87.B250161-1/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  88.B250161-2/2    คุณ อมร  ตรีบุสยะรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  89.B250161-3/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  90.B250161-4/2    คุณ เอกวิทย์  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  91.B250161-5/2    คุณ สุทราณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  92.B260161-1/1    คุณ เรืองวิทย์  ศรีไตรรัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.B260161-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.B260161-3/2    คุณ สุชาติ  ตาลุสา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.B260161-4/2    คุณ สมชาย  สุขสบาย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  96.B260161-5/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  97.B270161-1/6    คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  98.B270161-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B270161-3/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

100.B270161-4/1    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

101.B270161-5/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

102.B290161-1/1    คุณ ธนยศ  สายไฮคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

103.B290161-2/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

104.B300161-1/1    คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B300161-2/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 3 รายการ

106.B310161-1/1    คุณ กฤษณชัย  คุณาจิรภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

107.B310161-2/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

108.B310161-3/1    คุณ ประวีณ  ทับแสง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

109.B310161-4/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

110.B310161-5/1    Mr. Lee  Pei  Keong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B310161-6/3    คุณ ผิน  จันท้วม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

112.B310161-7/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

กลุ่มที่ 2 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ดังต่อไปนี้...

    1.P030161-1/4      พ.ต.อ. ธนกฤต  พาภิรมย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    2.P030161-4/2      คุณ พงษ์ 971  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.P030161-6/3      คุณ อภิวัฒน์  ทวยเจริญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.P030161-9/1      คุณ ธนัท  รัตนสุภาพรศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.P030161-10/1    คุณ ภูเนตุ  จงมั่นเกษมสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.P040161-1/1      คุณ สมาน  มาเลิศพรสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.P040161-2/3      คุณ ธารวิทย์  หงษ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.P040161-3/1      คุณ กิตติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.P040161-4/5      คุณ ไพศาล  สีสังข์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  10.P040161-6/4      คุณ ศุภนิมิต  วาดวิจิตร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  11.P040161-7/2      Mr. Sun  Haitao  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.P040161-12/5    Zach  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  13.P040161-15/1    คุณ เดชาธร  เทศโรงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.P050161-1/10    คุณ เต้ย  ลำมาศ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  15.P050161-2/5      คุณ อรรถวัฒน์  อัครเดช  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.P050161-5/1      คุณ ธน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.P050161-6/2      Lin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.P050161-9/1      พันโท ชวลิต  บุณยะประภัศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.P050161-10/1    คุณ กอล์ฟ  พรหมมณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.P050161-13/3    Siam  Mahavero  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  21.P050161-14/6    คุณ สิทธิชัย  ชาติทองคำ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.P050161-15/1    คุณ อัครพล  รักศรีรุ่งเรือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.P050161-17/2    CIMON  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.P050161-19/2    คุณ สัจจะ  ไชยรัตน์ติเวช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.P050161-20/1    คุณ พัดยศ_รัชตฯ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.P050161-21/3    คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  27.P050161-22/4    คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.P050161-24/1    คุณ เท่ห์  บูรพา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.P050161-28/1    Tai  Phra  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.P060161-1/1      คุณ กรกฎ  ชัยช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.P060161-2/1      คุณ M  ซันโค่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.P060161-3/3      คุณ ณัฐ  วัดป่า  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  33.P060161-4/1      JS  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.P060161-5/9      คุณ กรณัฐพัชร์  ก่อฤกษ์ปุณณภพ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, ไม่แท้ 9 รายการ 

  35.P060161-7/1      คุณ บี  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.P080161-3/1      คุณ ธีระสวัสดิ์  นันทวัน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.P080161-5/5      คุณ มงคล  แสนสุข  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  38.P080161-6/1      คุณ สมยศ  จำรัสผล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.P080161-7/2      จีวรทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.P080161-8/2      คุณ หนึ่งฤทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.P080161-9/1      คุณ ปวริช  เจริญรัตนะรักษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.P080161-10/3    uFa 1688  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.P080161-11/5    คุณ ชัยวัฒน์  จันทรรังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  44.P080161-13/3    เจ.ที.เค.  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.P080161-15/4    คุณ หนึ่งฤทัย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  46.P090161-1/2      คุณ สิทธชัย  ชาติทองคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.P090161-2/2      ร้านพระเครื่องลัดหลวง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  48.P090161-3/1      คุณ BALL  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.P090161-4/1      คุณ ณัฐวุฒิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.P090161-5/4      SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.P090161-6/1      คุณ ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.P090161-10/1    คุณ สาวิตตรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.P090161-12/1    คุณ ประวุฒิ  กิจไพศาลรัตนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.P090161-17/2    คุณ รังเทพ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.P090161-18/9    คุณ นพอนันต์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  56.P090161-21/4    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  57.P100161-1/1      คุณ มงคล  แสนสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.P100161-2/1      CKS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.P100161-6/2      คุณ หนึ่งฤทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  60.P100161-7/2      คุณ สัญชัย  เสถียรุจิกานนท์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.P110161-4/1      คุณ ศุภกร  โจระเจน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.P110161-7/4      คุณ จุติภัทร  คนชม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.P110161-9/1      คุณ ศุภฤกษ์  จันทรศุภเสน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.P110161-10/1    คุณ สมชาย  อินทะยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.P120161-1/1      คุณ เติ้ง  รักษ์ศิลป์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.P120161-4/2      คุณ ธาดา  สมจิตต์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.P120161-5/1      Mr. Zhao  Peng  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.P120161-6/1      คุณ สินธร  ซื่อภักดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.P120161-9/1      SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.P120161-10/1    คุณ BALL  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.P120161-11/4    คุณ รักษ์  เจดีย์กลางน้ำ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  72.P120161-19/1    คุณ โต้ง  ปัตตานี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.P120161-20/1    คุณ มานิตย์  คุ้มเนตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.P120161-21/7    S.T.  Yeap  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  75.P120161-22/5    S.T.  Yeap  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  76.P120161-25/2    Thanabun  tsui ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.P120161-26/4    คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.P120161-28/2    คุณ อนุชิต  วงศ์จินดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  79.P120161-30/2    คุณ พณวัฒน์  เจริญผล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.P130161-2/6      คุณ โชค  กันยา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  81.P130161-6/1      สนิท  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  82.P150161-6/6      คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  83.P160161-4/1      คุณ Bom  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  84.P160161-6/1      คุณ พงษ์ศักดิ์  ทองเปี่ยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  85.P160161-7/1      คุณ พัฒน์  ร้านทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  86.P160161-9/2      คุณ ดล  คลอง 16  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.P160161-18/3    คุณ ณรงค์จรัส  จงศรีธารธนา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  88.P160161-22/1    คุณ อภิเชษฐ์  ภู่ทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  89.P170161-3/3      คุณ รุ่งโรจน์  ลิ่มทองแทง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  90.P170161-4/1      คุณ ทัศน์พล  รัตนไตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  91.P170161-5/3      คุณ ณัฐพัชร  มั่งคั่งทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  92.P170161-6/1      คุณ อรรถพงศ์  อินทราชา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  93.P170161-7/1      Mr. GOH  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.P170161-9/2      คุณ ดล  คลอง 16  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  95.P180161-3/1      คุณ ธารวิทย์  หงษ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.P180161-5/2      คุณ ฉัตรไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  97.P180161-6/1      คุณ ณรงค์ชัย  จันทร์เที่ยง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.P180161-8/4      คุณ สันทัด  คล้ายบุญณะ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  99.P180161-10/2    คุณ อนุชา  ตระกูลมณี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

100.P190161-1/1      คุณ เอกชัย  เจริญรักษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

101.P190161-6/2      คุณ ปอนด์  ตลาดพลู  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

102.P190161-7/2      คุณ จิระเมธ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

103.P190161-9/1      คุณ สุรพล  ฤงทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

104.P190161-14/2    คุณ ทรงพล  คงสมอรรถ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

105.P190161-16/1    คุณ สันทัด  คล้ายบุญณะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

106.P190161-18/2    คุณ ไอนุ  องคะลอย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

107.P190161-19/7    ร้านพระเครื่องลัดหลวง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

108.P190161-20/4    คุณ รักษ์  เจดีย์กลางนํ้า  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

109.P190161-21/1    คุณ สุรเดช  เฉลิมบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

110.P190161-23/1    คุณ เบริ์ด  พระรามห้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

111.P190161-24/1    คุณ โจ้บางกรวย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

112.P200161-1/2      คุณ ปู  ตระกูลสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

113.P200161-4/1      คุณ บุญส่ง  ทองกำพร้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

114.P200161-6/2      คุณ วาทิต  พวงมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

115.P200161-7/8      คุณ ชรินทร์  ทองศรี  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, ไม่แท้ 8 รายการ

116.P200161-11/2    คุณ ชรินทร์  ทองศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

117.P200161-12/1    คุณ ธราวุธ  วีระปรีย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

118.P200161-14/1    คุณ สันทัด  คล้ายบุญณะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

119.P220161-2/2      Naweena  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

120.P220161-4/1      คุณ พัฒน์  ร้านทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

121.P220161-5/1      คุณ ปิยะพงษ์  แสงสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

122.P220161-8/1      คุณ บุญสม  ศิริรัตน์สกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

123.P220161-10/2    คุณ ปัญญา  ขุนแผน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

124.P230161-7/1      คุณ สุทัต  บางใหญ่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

125.P230161-10/1    คุณ ตั้ม  ปราจีน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

126.P230161-13/4    คุณ สมยศ  จำรัสผล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

127.P230161-20/2    คุณ โหน่ง  พระประแดง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

128.P230161-28/1    คุณ ชลชัย  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

129.P240161-1/1      คุณ ณัฐพัชร  มั่งคั่งทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

130.P240161-2/3      คุณ พงศ์ธร  บ่อคำ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

131.P240161-3/1      คุณ สมชาย  อินทะยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

132.P240161-4/6      YUAN  YUAN  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

133.P240161-5/20    SANYA  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, ไม่แท้ 20 รายการ

134.P240161-6/3      คุณ ศรายุธ  ต่อทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

135.P240161-7/2      คุณ ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

136.P250161-1/1      คุณ เต้ย  คอพระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

137.P250161-4/30    คุณ ปัญญา  ทัศน์ศรี  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

138.P250161-5/1      RPK  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

139.P250161-6/1      คุณ เทวัญ  อะวะภาค  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

140.P240161-8/1      คุณ ตรีพบ  เรืองแสงตอ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

141.P260161-1/3      คุณ รัชชานนท์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

142.P260161-2/1      YoYo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

143.P260161-3/1      คุณ กัปตันแจ๊ค  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

144.P260161-5/4      คุณ โอ๋พระรามห้า  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

145.P260161-6/1      คุณ พิทักษ์  ชำนาญวินิจฉัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

146.P260161-8/1      คุณ ต้อง  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

147.P260161-9/1      คุณ ธาดา  สมจิตต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

148.P260161-10/2    คุณ วิไลลักษณ์  มากงลาด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

149.P260161-12/1    คุณ ประสิทธิ์  หวนนากลาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

150.P260161-13/1    คุณ มนต์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

151.P260161-14/2    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

152.P260161-16/1    คุณ โหน่ง  พระประแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

153.P260161-17/2    คุณ จุติภัทร  คนชม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

154.P260161-18/1    พ.ต.อ.ดร. ฐานุพงศ์  แสงซื่อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

155.P260161-19/1    คุณ บอล_อรรถเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

156.P260161-22/1    คุณ นนท์  พระแท้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

157.P260161-23/2    คุณ อัครวิทย์  พูลผล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

158.P260161-24/2    คุณ สิทธิกร  เกียรติเรืองชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

159.P260161-31/1    คุณ นกฮูก  สีลม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

160.P270161-1/1      คุณ ปิง  บึงพระ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

161.P270161-2/2      YoYo  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

162.P270161-3/1      YoYo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

163.P270161-6/1      คุณ สมชาย  อินทะยศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

164.P270161-7/1      คุณ สมชาย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

165.P270161-1/2      คุณ ปิง  บึงพระ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

166.P290161-2/1      คุณ นัตถพล  ผู้นำพล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

167.P290161-3/1      JS  Amulets  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

168.P310161-3/1      คุณ อัฑฒ์พิชัช  เบ้าจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

169.P310161-4/2      คุณ ไพศาล  สีสังข์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

170.P310161-5/3      Kim  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

171.P310161-7/1      CHEW  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

172.P310161-8/1      LIANG  LONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

กลุ่มที่ 3 * นำมาฝากตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สนามพระท่าพระจันทร์  ดังต่อไปนี้...

    1.T230161-1/1      คุณ เล็ก  ท่าพระจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.T230161-2/1      คุณ เหวน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

 

Scroll